PRODUKCJA ROŚLINNA

Stosowanie nawodnień pozwala na podniesienie plo­nów, zwielokrotnienie zbiorów, wyrównanie wahań zbio­rów, ograniczenie ryzyka nieurodzaju spowodowanego su­szą, podjęcie nowych kierunków produkcji, rozszerzenie areału obszarów użytkowanych rolniczo. System ten wy­maga ciągłego doskonalenia w celu ograniczenia zużycia wody i zwiększenia efektywności jej wykorzystania, zmniej­szenia wysokich nakładów kapitałowych (rzędu 2-5 tys. € na hektar), zredukowania negatywnych zjawisk ekologicz­nych towarzyszących stosowaniu nawodnień (zasolenia i  nadmiernego nawilgocenia gleb).Na świecie uprawia się zboża, rośliny okopowe (ko­rzenne i bulwiaste), rośliny cukrodajne, oleiste i włókniste oraz używki. Są one przeznaczane na cele alimentacyjne, paszowe i przemysłowe. Jednoroczne uprawy zbóż, soi, rzepaku, roślin korzennych i bulwiastych zajmują 91% are­ału gruntów ornych. Reszta jest przeznaczana na uprawy trwałe, jak np. herbata, kawa, trzcina cukrowa czy drzewa i  krzewy owocowe.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.