NAJWAŻNIEJSZE CELE

Najważniejsze z punktu widzenia celów alimentacyj­nych i paszowych są zboża. Ich uprawy zajmują prawie 60% powierzchni gruntów ornych na świecie. Na cele ali­mentacyjne zużywa się 66% produkowanych na świecie ponad 2 mld t zbóż, zaś 34% na cele paszowe. Ich pro­dukcja wzrosła w latach 1960-2000 ponad dwukrotnie, co było możliwe głównie dzięki czterokrotnemu wzrostowi zużycia nawozów mineralnych. Oczekuje się, że do roku 2020 popyt na zboża wzrośnie o 40% (85% tego przyrostu będzie pochodziło z krajów rozwijających się) i o tyle po­winna wzrosnąć ich produkcja. Wynika on nie tyle ze spo­dziewanego wzrostu liczby ludności (do 7,5 mld), lecz głównie z przewidywanego wzrostu dochodów znacznej części ludności, które zostaną przeznaczone na zaspoko­jenie potrzeb żywnościowych.W roku 2000 wyprodukowano na świecie 2,038 mld t zbóż (rekordowy był dotychczas rok 1997 z produkcją wy­noszącą 2,102 mld t).

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.