FORMA UŻYTKOWANIA

Postę­puje jednocześnie proces ich różnicowania i wprowadza­nia pewnych elementów charakterystycznych dla innych systemów produkcyjnych. Przejawia się to we wzroście towarowości i specjalizacji produkcji, wzroście nakładów kapitałowych, zatrudnianiu najemnej siły roboczej, kon­centracji ziemi i scalaniu gospodarstw o niekiedy bardzo wielu działkach położonych w różnych miejscach, jak również w wypadaniu z produkcji gospodarstw margi­nalnych, pracujących na gruntach o niskiej jakości, a czę­sto także w złych warunkach ekologicznych.Rolnictwo nawadniane. Ta forma rolniczego użytko­wania ziemi uzależniona jest od ciągłego lub okresowego dostarczania niezbędnych dla wegetacji ilości wody, w sy­tuacji gdy warunki przyrodnicze jej nie zapewniają. Wystę­puje ona z różnym nasileniem we wszystkich regionach produkcji rolniczej. Największe nasilenie rolnictwa nawad­nianego występuje w regionach uprawy ryżu mokrego, jak również na rubieżach produkcji roślinnej, wykorzystującej wilgoć pochodzącą bezpośrednio z opadów atmosferycz­nych.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.