Kategoria: ABC Internetu

NA PLANSZY

Helpers zawiera informacje o typach plików rozpoznawanych przez przeglądarkę. Wreszcie ostatnia zakładka – Language – umożliwia wybranie języka obowiązującego w programie, zapomnij, nie ma polskiego… Większości z omówionych tutaj opcji nie musisz zmieniać, ponieważ przyjęte wartości domyślne działają popraw­nie i zmiana ich najczęściej nie przyniesie pozytywnego skutku. Teraz wybierz z menu Options -» Mail Groups Preferences. Jest tam wiele opcji, które trzeba wypełnić, aby korzystać z poczty i grup dyskusyjnych. Najpierw kliknj. zakładkę Servers – pokaże się plansza. Górna część dotyczy ustawień dla programu pocztowego. Nazwy Serwerów POP3 i SMTP poda Ci administrator Twojej sieci lub osoba, która założyła Ci konto pocztowe.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

TWÓJ PROGRAM POCZTOWY

POP3 User Name to Twoja nazwa konta pocztowego – w tym miejscu wpisu­jesz tylko nazwę użytkownika, hasło będziesz podawał w momencie odczytywania poczty, dlatego nikt nie może odebrać Twojej poczty nie znając hasła. Opcja Maxi- mum message size dotyczy maksymalnej wielkości listu, jaką odbierze Twój program pocztowy. Jak masz wolny modem, a ktoś przysyła Ci duże pliki (np. złośliwie), to możesz zastrzec sobie, że nie przyjmujesz listów powyżej 500 kB. Kolejna opcja to kasowanie ewentualnie pozostawianie listu na serwerze po odebraniu, pozostaw Re- moved from the server. Na dole jaszcze sprawdzanie poczty w czasie pracy programu pocztowego (domyślnie co 10 minut), możesz ustawić Never – wtedy poczta będzie sprawdzana tylko na żądanie.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

NAZWA KATALOGU

Poniżej znajduje się ramka zawierająca ustawienia dotyczące serwera grup dys­kusyjnych. Wpisz adres serwera np.: news.cyf-kr.edu.pl, news.tpsa.pl lub inną znaną nazwę. Poniżej wpisana jest nazwa katalogu, w którym przechowywane są kopie tymczasowe listów w programie News. Ostatnia linia na dole określa liczbę jednorazowo ściąganych nagłówków (domyślnie 100). Jeżeli nagłówków jest więcej, to program będzie pytał, czy ściągnąć pozostałe. Po wypełnieniu tego okna kliknij zakładkę Identity. Wpisujesz tam swoje dane, aby program pocztowy mógł dołączać je do wysyłanych listów. W polu Your name wpisz imię i nazwisko, poniżej adres e-mail. Pozostałych pól nie musisz wypełniać

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.

PO WPISANIU DANYCH

W polu Signature file możesz wpisać nazwę bloku tekstowego z Twoimi danymi, który będzie automatycznie dołączany do każdego wysyłanego listu. Możesz tam wpi­sać coś więcej o sobie, niż tylko nazwisko i adres. Po wpisaniu wszystkich danych wciśnij OK. Teraz możesz już używać wszyst­kich programów wchodzących w skład pakietu, oczywiście jeżeli dokładnie przeczyta­łeś rozdział dotyczący połączenia do sieci i Twoje połączenie działa prawidłowo.  Główną częścią pakietu jest przeglądarka. Netscape reprezentuje wszystkie obowiązujące standardy wświecie WWW. Czyta HTML w wersji 3.2, języki Java i Java Script, może wyświetlać ramki i wiele innych ciekawych elementów graficznych umieszczonych na stronach.

Cześć, jestem Anna i bardzo interesuję się techniką. Od zawsze to było moją pasją, a teraz mam możliwość się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że wgłębicie się w lekturę mojego bloga.